Jak vznikla myšlenka na menstruační knihu?


Od každodenní tvorby článků pro portál Kalíšek.cz byl již jen malý krůček k vytvoření samostatné knihy. Pravda je však taková, že nápad na knihu se rodil postupně. Objevil se, když jsem absolvovala výcvik, v rámci kterého jsme poznávali jednotlivé cykly a proměny v přírodě a v životě ženy. Po jednom z těchto víkendů, konkrétně s anglickou lektorkou Kathy Jones, jsem měla tak silný impuls, že jsem začala psát ještě ten samý nedělní večer. Měla jsem v sobě tolik energie, že jsem si myslela, že knihu sepíšu snad přes noc. To se nakonec pochopitelně nepodařilo. Už v tento prvotní moment jsem věděla, že kniha má mít třináct kapitol, jen jsem ještě na začátku nevěděla, jaké kapitoly to přesně budou. Důvěřovala jsem však procesu tvoření. A proč právě třináct kapitol?

13 kapitol – 13 menstruací

Vnímám totiž, že číslo 13 je s ženou úzce spojeno – většina žen totiž během roku prožije právě 13 menstruací. Číslo třináct jsem měla vždy ráda a nechápala jsem, proč je lidmi vnímáno spíše negativně – vždyť mi od malička přinášelo jen samé štěstí! Až později v dospělosti jsem se dozvěděla, že dříve mělo toto číslo svůj posvátný význam, a že bylo dokonce vnímáno jako šťastné (a některými národy je takto vnímáno dodnes). Naši předkové oslavovali třináct měsíců podle měsíce na nebi, nikoli dvanáct, jak je tomu dnes s gregoriánským kalendářem. A my ženy si své „měsíc-ky“ zažijeme za rok také právě třináctkrát. Ale je v nás zakořeněno, že měsíců je dvanáct a ten třináctý proto můžeme vnímat jako něco navíc. Avšak já uvnitř sebe cítím, že právě číslo třináct nás spojuje s hlubší podstatou naší ženskosti. A kniha Ženství jako dar může být takovým kompasem, který nás naviguje a pomůže nám napojit se pomocí pomyslné červené nitky na pradávnou moudrost a vědění našich předkyní.

zenstvi-jako-dar-05

O jednotlivých kapitolách

Abychom dokázali posoudit, jaká je a jaká může být menstruace ve 21. století, je potřeba se na chvíli ponořit do historie. Tou se zabývá první kapitola, která zkoumá, jaké menstruační pomůcky používaly naše babičky, prababičky a pra ‑pra ‑pra… Jaké menstruační pomůcky si můžeme vybrat dnes a jak se o ně starat, je popsáno v kapitole druhé. Třetí kapitola se věnuje historickému vývoji názorů a přístupů k ženám, podle nichž se také měnily postoje k menstruaci.

Ženy se v dřívějších dobách uchylovaly do nejrůznějších menstruačních příbytků . Zda se to dělo dobrovolně či nedobrovolně, existoval‑li skutečně „červený stan“, či jak si můžeme něco podobného vytvořit i dnes, si povíme v kapitole čtvrté. První menstruace je důležitá a právě to, jak prožijeme svou první menstruaci, může předurčit náš celkový postoj k ní. Ale netřeba věšet hlavu, i když první menstruace nebyla kdysi taková, jakou jsme si přály, můžeme si vše náležitě „doprožít“ a vytvořit si pro sebe rituál první menstruace (menarché) i po letech. O tom všem se dočtete v kapitole páté.

Šestá kapitola netradičním způsobem popisuje ženské pohlavní orgány a věřím, že se zde dozvíte spoustu nových informací. V sedmé kapitole se podíváme na menstruaci více zblízka. Zodpovíme si například jaké sporty jsou během menstruace vhodné a jaké naopak ne, co znamená pojem pseudomenstruace, či jak je to s milováním během menstruace.

Osmá kapitola je o ženské cykličnosti a o tom, jak se v průběhu měsíce žena několikrát promění. V závěru kapitoly se podíváme na to, kdy cyklické nejsme a co naší cykličnosti brání.

Volná, svobodná, vědomá menstruace, co všechno tyto pojmy popisují? Více v deváté kapitole. Že menstruační krev není tabu, fuj ani nic nečistého a dokonce se dá využívat dále, se dočtete v kapitole desáté, která pojednává o využití menstruační krve.

V jedenácté kapitole se podíváme na to, proč vůbec k problémům souvisejícím s menstruací dochází, na jejich fyzické i psychické příčiny. Podíváme se hlouběji pod povrch. Ne nadarmo se říká, nejdříve hovoří duše a pokud neslyšíme, začíná k nám promlouvat tělo skrze problémy a nemoci.

Dvanáctá kapitola nabídne mnoho návodů na to, jak si menstruaci ještě více zpříjemnit, či jak o své lůno s láskou pečovat. Poslední třináctá kapitola je symbolická. V ní jsem propojila svou lásku k historii, ženským archetypům a přístupu k menstruaci jako posvátné součásti našeho života.

 Obsah knihy Ženství jako dar